ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 247 คน
ชื่อ-นามสกุล : บุญฤทธิ์ เปรมศิลป์ (บาส)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 51-53
ที่อยู่ : 80 หมู่ 7 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เบอร์มือถือ : 0858041117
อีเมล์ : boonyaritss@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภัสสร แดงโสภา (เมย์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 52-54
ที่อยู่ : 32/3 ม.7 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
เบอร์มือถือ : 0871165613
อีเมล์ : may4528lovelove@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐพล มินาลัย (มาย (เต้ย))
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 50-53
ที่อยู่ : 7/27 ถ.เทศบาล 4 (ซ. 10) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
เบอร์มือถือ : 097-0016969
อีเมล์ : nutthapholminalai2535@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภาณุศักย์ บุญหนัก (จอม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 51-53
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0877506581
อีเมล์ : kingjomjoo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมา ป่าจาก (ปัทม์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 51-54
ที่อยู่ : 56/1 หมู่2 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
เบอร์มือถือ : 083-699-2023
อีเมล์ : llo_oll_pat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เชาวนัส พันธุ์สว่าง (แคมป์)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 48-51
ที่อยู่ : 157/169 ม.9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
เบอร์มือถือ : 0804425202,0844898835
อีเมล์ : dekconvenszah_debsirin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์ (เเชมป์)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 48-51
ที่อยู่ : 87 ม.1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
เบอร์มือถือ : 090-4254767
อีเมล์ : champ_pben@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม