ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอิทธิเดช คุลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ












สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2012
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 832538
Page Views 1299252
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

         วิสัยทัศน์

          ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพชั้นสูง มีความเป็นเลิศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล การบริหารจัดการใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักธรรมมาภิบาล

 

     ปรัชญา

     นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม  และมีทักษะชีวิต

 

 

.