ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวไอรดา ทิพมลทา ม.6/5 ได้เป็นตัวแทนไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2557
นางสาวไอรดา ทิพมลทา ม.6/5 ได้เป็นตัวแทนไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2557