ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พืชศึกษา
รำเพย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 434.97 KB
หม่อน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 450.6 KB
ต้อยติ่งเทศ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 407.31 KB
จำปี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 408.05 KB
กระถิน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 441.34 KB
ชาฮกเกี้ยน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.89 KB
เข็ม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 383.19 KB
ตะไคร้
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 447.11 KB
แก้ว
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 463.88 KB
แมงลัก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 455.62 KB
พริกขี้หนู
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 420.26 KB
กะเพรา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.69 KB
ถั่วพู
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 398.75 KB
อัญชัน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 408.88 KB
มะเขือ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 384.15 KB
ตำลึง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.8 KB
มะละกอ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.85 KB
รัก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 423.88 KB
ตะลิงปลิง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 426.53 KB
การเวก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 445.68 KB
ชบา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 432.75 KB
มะนาว
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 442.64 KB
ปลัง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 379.72 KB