ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พืชสนใจ
หม่อน
รหัสพรรณไม้ 7-18240-002-002/4
 
ชื่อพื้นเมือง  หม่อน (ทั่วไป)
                    มอน (อีสาน)
                    ซึมเฮียะ (จีน)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Morus alba L.
ชื่อวงศ์   MORACEAE
 
ลักษณะวิสัย  ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช  ใบ รูปไข่ หรือรูปไข่กว้าง ขอบเรียบ  หรือหยักเว้าเป็นพู ขึ้นกับพันธุ์ ผิวใบสากคาย ปลายเรียวแหลมยาว ฐานใบกลม หรือรูปหัวใจ หรือค่อนข้างตัด  ใบ มีรสจืดเย็น ฝาดและขมเล็กน้อย  มีกลิ่นอ่อนๆ

บริเวณที่พบ  พื้นที่ C แปลงเกษตร