ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นเยาวชนหญิง การแข่งเสือภูเขาครอสครันทรีรายการ Timor LesteInternational Mountain Nike Challenge 2019 and Asia Mountain Bike Series นางสาวยลธนันท์ พลกล้า Union Cyclist International นานาชาติ
   - รางวัลอันดับ 1 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ECE เมืองเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ นางสาวสุมีนตา ปราทาน AFS Intercultural Programs นานาชาติ
   - นางสาวยลธนันท์ พลกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รุ่นอายุ 17-18 ปี หญิง ครอสคันทรี่ (Class A) การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ
- นางสาวสโรชา เจือทอง รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีควรยกย่อง ประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี ระดับจังหวัด
- นางสาวสโรชา เจือทอง ได้รับรางวัล ชมเชย “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี2561 งาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับจังหวัด
- นางสาวชุติมา บุญทาบทอง รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ระดับจังหวัด