ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 907
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 1077
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 826.7 KB 932
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ ทศพ.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1117
8-การขอใช้บริการดานสถานที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57.35 KB 1086
7-การขอใบแทนเอกสารการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 60.16 KB 1020
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.64 KB 931
5-การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 58.09 KB 1113
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.71 KB 706
3-การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.49 KB 1073
2-การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.76 KB 841
1-การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.57 KB 729
SAR ส่วนบุคคล ปี 57 ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 735
SAR ส่วนบุคคล ประจำปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 1017
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 129.61 KB 988
แบบฟอร์มวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 1098
แบบฟอร์มทำแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 1089
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 832.5 KB 1028