ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายสหวิทยาเขต 2559
คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ร่วมเป็นวิทยากร และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสหวิทยาเขต
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สหวิทยาเขตปัญจภาคี
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2559,18:01   อ่าน 459 ครั้ง