ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในฝัน 2559
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะนิเทศ โดยศึกษานิเทศก์ จาก สพป. เขต 2 และ สพม. เขต 4 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2559-2560
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2559,10:19   อ่าน 515 ครั้ง