ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 19 พฤศิจายน 2560 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้มาพบปะ

พูดคุยกัน มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีตลอดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,09:31   อ่าน 1321 ครั้ง