ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ต้อนรับดร.เจริญ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดีพร้อมคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา สพม.31
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,15:25   อ่าน 13 ครั้ง