ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์ “เทพเป็นหนึ่ง” (โครงการ Innovedex) โครงการพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหุ่นยนต์ “เทพเป็นหนึ่ง” (โครงการ Innovedex) โครงการพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  กิจกรรมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เชิงประลอง ไ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,23:04   อ่าน 94 ครั้ง