ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ
ตารางการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส ์ ” ครั้งที่ 12 2 -4 ธันวาคม 2557
การแข่งขันกีฬาเปตอง
กีฬาต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส
” ครั้งที่ 12  2 -4 ธันวาคม 2557
ณ สนามกฬีาโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลัยสระบุรี
 ประเภท..เดี่ยว แข่งขันวันอังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2557 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา08.30 น.
 ประเภท..คู่แข่งขันวนัพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา08.30 น.
 ประเภท..ทีม แข่งขันวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา08.30 น.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2557,02:41   อ่าน 967 ครั้ง