ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอน

โดยเน้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอน

โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English  Program) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 1154 ครั้ง