ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนครู นักเรียนเก่า เเละนักเรียนปัจจุบัน ร่วมพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคจะจัดพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนเทพศิรินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคตของพระองค์  วันปิยมหาราช เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเวลา 07.50 12.00 น. ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
(แต่กายชุดนักศึกษา / ชุดสุภาพ)
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2555,15:27   อ่าน 1696 ครั้ง