ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคจัดพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนเทพศิรินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคตของพระองค์  วันปิยมหาราช เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเวลา 07.50 12.00 น. ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2555,13:35   อ่าน 1670 ครั้ง