ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนเก่า - นักเรียนเก่ง
นางสาวสุธิดา จรูญโรจน์ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์พุแค รุ่น 48 - 51
จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.57
ในขณะเรียนปริญญาตรี ได้รับทุนจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน 200000 บาท ในโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต รุ่นที่ 1
ปัจจุบัน ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2556,17:49   อ่าน 1895 ครั้ง