ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เด็กเทพฯพุแคได้คะเเนนอันดีบ 1ของจังหวัดในการสอบ O-NET 3วิชา
เด็กเทพฯพุแคได้คะเเนนสูงสุดระดับจังหวัดในการสอบ O-NET 3วิชา คือ
1. นายภัทราวุธ ถนอมสิงห์ วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะเเนน 92 คะเเนน
2. นายธีรวัจน์ สุรินทราโช วิชาภาษาไทย ได้คะเเนน 87 คะเเนน
3. นางสาวพนิดา ณรงค์ฤทธิเดช วิชาสังคมศึกษา ได้คะเเนน 71.25 คะเเนน


โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2556,20:55   อ่าน 1689 ครั้ง