ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอิทธิเดช คุลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2012
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 832558
Page Views 1299272
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันทนีย์ จันทร์งาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุชีรา โกมโลทก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางรัตนาภรณ์ ยุทธภัณฑ์
ครู คศ.3

นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล

นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก
ครู คศ.3

นางอัมภา ไทยจำนงค์ศิลป์

นางสาวสุวารี อุดหนุน

นางสาวประภัสสร ฉินสวัสดิ์พันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางอุษา สุวรรณโชติ

นางสาวโชติกา เนตรหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธิชา ภักดีชุมพล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพิมใจ ผิวเพ็ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
.