ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอิทธิเดช คุลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2012
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 832532
Page Views 1299246
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรังสรรค์ อินทรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทร์เพ็ญ ทาปัน
ครู คศ.3

นางศศิธร วงษ์นุช
ครู คศ.3

นายจำเริญ โล่ห์เงิน
ครู คศ.3

นายณัฐพนธ์ ใยเกษ
ครู คศ.3

นางยุพา ปลากัดทอง
ครู คศ.3

นางสมฤดี เฮงทรัพย์กูล
ครู คศ.3

นายพร้อมพล สหนาวิน
ครู คศ.2

นายไพรัตน์ พุฒแก้ว
ครู คศ.2

นายวิรัตน์ เชาว์สุนทร
ครู คศ.1

นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา เพชรี
ครู คศ.1

นายศุภกร ศรีจันทร์สุข

นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ครูผู้ช่วย

นางสาววันวิสา อินทร์พันธ์
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพยรัตน์ วิชาธร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
.