ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอิทธิเดช คุลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2012
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 832541
Page Views 1299255
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธีระเดช ผิวผ่อง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธีระ วงษ์สง่า
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี ยันสำโรง
ครู คศ.3

นางสาวสุดารัตน์ กองบุบผา
ครู คศ.3

นางกรชนก สุวรัตน์
ครู คศ.2

นางนภาพร สอนจรูญ
ครู คศ.2

นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ครู คศ.1 (ผู้จัดทำ)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา อยู่ประยงค์
ครู คศ.1

นางสาวณฐิดา เหล็กชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญชนก คำไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญานุตม์ สนพลอย

Ms.Juanita Sabado
English Teacher

Mr.Alfred Ojong A
English Teacher

Mr.Lyle Emerson Sabado
English Teacher

Joelle Eleonre
English Teacher

张罗丹
Chinese Teacher

章双昕
Chinese Teacher

นางสาวจิตนา ตีรโสภณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
.